0

Вашата количка е празна.

При работа на височини се налага осигуряването на работниците срещу падане. Ние Ви предлагаме продуктите на фирма ABS safety, която има решения за всички опасности на височинната работа:

  • единични точки на закрепване съгласно EN 795A;
  • линейни системи с преминаване и без преминаване през точките на закрепване на въжето съглано EN 795B, EN 795C;
  • парапети със закрепване през покривната мембрана, утежняване или залепване върху нея без пробиването им съгласно EN 13374:2013;
  • решения за препазване при изкачване на стълби и мачти съгласно DIN 18799-1: 2019-06; DIN 18799-3: 2021-02; DIN 14094-1: 2017-04; DIN EN ISO 14122-4:2016-10.

За всички продукти на фирма ABS safety вижте тук.

За персонализирана оферта и монтажна схема моля свържете се с нашия офис!