0

Вашата количка е празна.

Осигурителните мрежи са решение за предпазване от падане на хора и предмети, което не възпрепятстват движението на монтажниците. С тях могат да се покрият отвори в покрива, да се поставят под метални конструкции, около ръба на покрива или да се предпазят отвори в стени и шахти. Изключително здрави с всички необходими сертификати на австрийската фрма Loket

Поради голямото многообразие от решения при използването им е нужна специализирана оферта за всеки отделен случай.

Моля свържете се с напия офис за персонализирана оферта!