0

Вашата количка е празна.

4,2х16 мм “копче”, самопробивно

Винт с плоска глава, самопробивен, задвижване PH2

4,2х16 мм “копче”, остро, самонарезно

Винт с плоска глава, самонарезен, задвижване PH2

4,2х19 мм “копче”, самопробивно

Винт с плоска глава, самопробивен, задвижване PH2

4,2х19 мм “копче”, остро, самонарезно

Винт с плоска глава, самонарезен, задвижване PH2

4,8х19 мм без шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 4мм

4,8х19 мм със шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 4мм

4,8х25 мм със шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 4мм

4,8х38 мм без шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 4мм

4,8х38 мм със шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 4мм

5,5х25 мм без шайба, самопробивен винт

Винт за закрепване към метален профил до 6мм

Крепежи за индустриални сгради

Индустриалните сгради (складове, магазини, производствени халета) се изграждат с бетонов или метален скелет, върху който се закрепват стените от термопанели. Това прави изграждането бързо, а сградите – топлинно ефективни. Панелите се захващат с винтове директно за металната или бетоновата конструкция. Конструкцията може да бъде и дървена, като в този случай отново се използват винтове за бетон, които са универсални поради характерната си резбова част.
Затова има два вида винтове за панели: самопробивни за металната конструкция и самонарезни за бетон и дърво, за които трябва предварително пробиване на панела и бетоновата конструкция или не трябва предпробиване, ако конструкцията е дървена.
Когато подконструкцията е метална, трябва да се знае дебелината на метала, който ще се пробива. Ако е до 6 мм се използват винтове с късо свредло отпред и по-едра резба. Ако металът е по дебел от 6мм се използват винтове с дълго свредло и ситна резба. При бетона обикновено се предпробива със свредло с Ф5,0 мм.
Важно за крепежите, които се използват за захващането на панелите е да имат двойна резба: едната с по-малък диаметър след самопробивния връх за захващане в конструкцията и друга с по-голям диаметър непосредствено под главата на винта, която притиска външната ламарина на панела към уплътнителната EPDM шайба и осигурява водоплътност на съединението. При липса на такава резба, при определени условия - например при лятна буря с дъжд и вятър, производителите на панели са установили проникване на до 4л вода през съединението винт-панел.

Следващо важно условие е корозионната устойчивост на винта. Качествените винтове освен, че са поцинковани са покрити и с допълнително покритие, обикновено на керамична основа, което ги защитава от киселинните дъждове или от неблагоприятните условия до соленоводни басейни. Ламарината на панелите е покрита с различни PVC, PDF или други покрития, които я правят много устойчива и е добре винтовете да отговарят на нейната корозионна защита.

Винтовете BAUFIX са съобразени с най-високите немски стандарти и улесняват и ускоряват процеса на монтаж! Липсата на фира и бързината при пробиване правят винтовете ни изключително конкуренти!