Обекти

Част от обектите, за изграждането на които сме доставяли продукти:

 

  

      Асарел-покривни крепежи  

 

    Осигурителна система и покрив

 

 

     Крепежи за покрив и самопробивни винтове

 

 
 

    

       Нестле - крепежи за покрива и осигурителна ситема

 

 

 

  Костал: Осигурителна система, винтове за метал,

   крепежи за покрив

 

    

       Софийското метро-крепежи за тунелна хидроизолация

 

 

    Доландия: Крепежи за покрив, светли ленти и люкове

 

 

    Икзетик-осигурителна покривна ситема

 

 

   Крепежи за покриви

 

 

  

     МОЛ Галерия-крепежи за ламарина и покрив

 

 

   Крепежи за покрив и панели