Обезопасяване на плоски покриви

 

Системите за предпазване от падане на плоски  покриви или т.н. осигурителни линии или системи за защита при падане, стават задължителни за всеки покрив. Стандарта,който предписва тяхната употреба е EN DIN 795.

Според начина и времето за задействане се различават две системи: системи за предпазване от падане и системи за защита при падане. На английски това е изразено с термините "fall arrest system" и '"fall restrain system". В някой случаи това е една и съща система, например въжена осигурителна линия тип "тролей". При движение по периметъра на покрива въжето може да бъде съкратено така, че да не позволява работника да се доближи до ръба и да падне. Така системата предпазва от падане. В ъглите на покрива, разстоянието от работника до ъгловия стълб на осигурителната линия е по-голямо от перпендикуляра от ъгловия стълб към ръба на покрива. Така удълженото въже позволява при отдалечаване на работника от ъгъла, без да съкрати отнoво въжето, да падне от покрива. Тук системата вече работи като система за защита при падане. В този случай падането трябва да се ограничи до 2m и е нужно това да бъде съобразено при проектиране на осигурителната система.

Бауфикс България ООД е единствения официален представител на лидерите в бранша ABS safety GmbH. Благодарение на интензивното обучение и тесните ни връзки с колегите в Германия, за своите покриви на нас са се доверили инвеститори като Кауфланд, Лидъл, Луфтханза, Сокотаб, Декатлон, Мултивак, Сенсата, Магна и много други, ценящи безкомпромисната сигурност и оптималната цена.

Поради многообразието на системите, предлагаме нашето решение за всеки отделен случай след запитване. За да можем най-точно да изпълним желанието на клиента е добре да имаме план на покрив в pdf или dwg формат,както и обяснителна записка от проектанта.

При нужда, можем да направим проект за обезопасяване,който разбира се,остава препоръчителен до утвърждаването му от проектанта на обекта.

За общ преглед на продуктите, моля вижте таблицата по-долу или сайта на нашите партньори ABS safety GmbH . 

 

No Продукт Материал Приложение Снимка

1

 

 

Ситема по EN DIN 795 тип А 

 

 

Горещо поцинкована  или неръждаема стомана

 

За единично привързване на един до трима работника. 

 

 

2

 

Система по EN DIN 795 тип B

 

 

Горещо поцинкована  или неръждаема стомана

 

 

Временна линия тип "тролей". Едновременно привързване до 4 човека.

 

 3

Система по EN DIN 795 тип C

Горещо поцинкована  или неръждаема стомана

 

Постоянна линия тип"тролей". 

 

4

За други системи за защита от падане от височини и различни конструкции - моля свържете се с нашия офис.